AZ ISKOLA BEMUTATÁSA

A CÉGÉNYDÁNYÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA  BEMUTATÁSA

 

Intézményünk nyolc évfolyamos általános iskola. A nyolcadik osztály elvégzése után minden tanulónk középiskolában tanul tovább.

Iskolánk Cégénydányádon és Szamossályiban található a legközelebbi várostól, Fehérgyarmattól 8 illetve 18 kilométerre a szatmári országrészen.

Intézményünk körzeti általános iskola, ahová öt település tanulói járnak Cégénydányádról, Gyügyéről és Szamosújlakról, Szamossályiból, Hermánszegről.

A szülők nyitottak az intézmény irányában, a nevelő-oktató munkában jó partnerek.

Tanulói létszámunk a 2014/2015-ös tanévben 145 fő, ebből az alsó tagozat létszáma 64 fő, a felső tagozaté 81 fő.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók alakulása:

Tanév                           HH          HHH

2014/2015                         78               49

 

A pedagógusok és a technikai dolgozók létszáma biztosítja az intézmény eredményes működését. Tantestületünk létszáma 13 fő, ebből 2 férfi, 11 nő.

Mindannyian felsőfokú pedagógiai végzettséggel rendelkeznek. Az általános iskolában tanító pedagógusok közül 6 fő kétdiplomás. A tantárgyak oktatásához rendelkezünk az előírt képesítésekkel.

A technikai dolgozók száma 6. Ők is rendelkeznek az előírt iskolai végzettséggel.

Tantestületünk nagy része középkorú, két fő kivételével 40 és 60 év közöttiek.

Dinamikus, kreatív kollégák dolgoznak együtt, akik szívesen vesznek részt önképzésben, szereznek másoddiplomát.

Cégénydányád, Zrínyi u.1. szám alatt található 9 tantermes iskola, tornaterem, műhely, számítástechnika szaktanterem, konyha, ebédlő, melegítő konyha, könyvtárszoba és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel.

Szamossályi településen 8 tanterem, 1 tornaterem, 1 sportudvar. Audiovizuális eszközellátottságunk jó, 4 tanteremben interaktív tábla álla tanulók és pedagógusok rendelkezésére, minden tanteremben írásvetítő, HIFI torony, diavetítő, televízió, videó segíti az eredményes oktató-nevelő munkát. minden pedagógus az otthoni felkészüléshez laptopot használhat. . Az informatika oktatásához, az internet használatához megfelelő gépparkkal rendelkezik intézményünk.

 Pedagógiai programunkban nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni képességek differenciált fejlesztésére, a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra, a kiemelt figyelmet igénylő tanulóknál. Biztosítjuk minden tanuló aktív részvételét a tanulmányi, önkormányzati, önkiszolgáló tevékenységekben. Nagy figyelmet fordítunk szülőföldünk, hazánk kultúrájának, hagyományainak történelmi emlékeinek megismerésére, megőrzésére, tiszteletben tartására. Előtérbe helyezzük az egészséges életmódra és a családi életre nevelést, a tanulók magatartáskultúrájának fejlesztését. Az iskola közelében lévő kastélypark (természetvédelmi terület) lehetőséget ad a természet és környezet szeretetére, megóvására. A tehetségek gondozására több szakkört működtetünk (mazsorett, lovaglás, néptánc, társastánc, lovaglás). 1. osztálytól kezdve megszervezzük tanulóink felzárkóztatását az integrált keretek között (integrációs program). A szakmai célkitűzések megvalósítására két munkaközösséget működtetünk, alsóst és osztályfőnökit.