DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK 3.

2015.10.05-én a Penyigei Általános Iskolában szakmai továbbképzésen vett részt a Cégénydányádi Általános Iskola 4 fő pedagógusa.

A továbbképzés tárgya: a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése.

Az előadó Wiegmann Alfréd nívó díjas rendező, szaktanácsadó volt. Az előadó a képzésen bemutatta, hogy a drámajátékok szituációs játékok, milyen módon befolyásolják az interperszonális kapcsolatokat.

CÉGÉNYDÁNYÁD-DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIAI 3-1 CÉGÉNYDÁNYÁD-DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIAI 3-2