IKT

A képzésre a Cégénydányádi Általános Iskola számítástechnika szaktantermében került sor, 2015. szeptember 4-től 2015. október 9-ig, heti rendszerességgel, összesen 6 alkalommal. A képzésben 12 fő, az iskola tantestülete, tanítók és tanárok vettek részt. A képzés célja, hogy a pedagógusok a szaktárgyaik oktatása során használják és alkalmazzák az IKT eszközöket, technológiákat. Tudjanak a tanítási oktatási tevékenységeikhez szakszerűen elkészített szöveges, táblázatos dokumentumokat létrehozni, számítógépes bemutatót, prezentációt készíteni, ennek segítségével előadást tartani. Legyenek jártasak a képek digitalizálásában, a képek szerkesztésében, és dokumentumaikban való felhasználásukban. Ismerjenek meg olyan IKT eszközöket, melyek segítségével támogatják a tanulók eredményes és hatékony ismeretszerzését.

Ezen célok megvalósítása érdekében, a képzés során, megismerték a legfontosabb operációs rendszeri szolgáltatásokat, megtanulták, hogyan kell elkészíteni szakszerűen szöveges dokumentumaikat, hogyan lehet műveleteket végezni táblázatba beírt adataikkal, hogyan kell prezentációt készíteni különböző multimédiás tartalmakkal. Megismerték a scannert, mint digitalizáló eszközt, annak jellemzőit, illetve a használatát képek és szöveg beolvasása során. Használtak képek szerkesztésére szolgáló programokat. Megismerték, hogyan lehet adataikat különböző adathordozókra kiírni, megtanulták a CD és DVD lemezre történő archiválás folyamatát, ahhoz használatos segédprogramot, pl.Nero-t. A képzésben megismerhették a digitális tananyagok legnagyobb gyűjteményét az SDT-t, a Sulinet Digitális Tudásbázisát, illetve olyan hasznos webhelyek gyűjteményét, ahol napi munkájukhoz hasznos információk lelhetők föl.

CÉGÉNYDÁNYÁD-IKT1 CÉGÉNYDÁNYÁD-IKT2 CÉGÉNYDÁNYÁD-IKT3 CÉGÉNYDÁNYÁD-IKT4